Belastingadvies

Je zoekt een belastingadviseur die goed op de hoogte is, creatief denkt en zijn nek voor je durft uit te steken. En die zijn adviezen in korte en heldere tekst geeft zonder dat je daar eindeloos op moet wachten. We zijn onfhankelijk en kunnen dus scherp aan de wind varen zonder dat een grote organisatie ons allerlei beperkingen oplegt. We houden van pragmatische oplossingen, maar zijn ook thuis in het voeren van fiscale procedures. Als fiscalisten zijn we lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en daardoor verbonden aan een uitstekend systeem van Permanente Educatie. En bovenal, we zijn geinteresseerd in mensen en hun verhalen. 

 
We verzorgen regelmatig de volgende diensten:
 • inbrengen van ondernemingen in vennootschappen 
 • optimaal (her)structureren van ondernemingsactiviteiten
 • opzetten van belonings- en participatieregelingen voor werknemers
 • begeleiden van aanvragen voor WBSO- en Innovatieboxregelingen
 • adviseren over minimum dga-salaris (gebruikelijk loon) 
 • adviseren over rechtsvorm van onderneming: B.V. of eenmanszaak/Vof? 
 • in kaart brengen van de fiscale risico's van ondernemingen
 • ondersteunen en beschermen bij fiscale onderzoeken
 • adviseren van vermogende particulieren bij estate plannning
 • reviewen van belastingaangiftes en fiscale second opinions

 

Boekhouding

Maguire Amsterdam omvat sinds 2006 ook een administratiekantoor. Hier combineren we een hoog niveau van boekhouden met een hoge graad van automatisering. Administraties van ondernemingen worden gevoerd in Yuki of AFAS en zijn volledig gedigitaliseerd: fysieke dossiermappen bestaan niet meer. Als ondernemer werk je met een smartphone app, waarmee je documenten uploadt én realtime inzicht heb in alle ondernemingcijfers. Ook de geuploade inkoop- en verkoopfacturen zijn op ieder moment weer op je smartphone op te roepen. Voor een impressie van Yuki klik hier. De fiscalisten van Maguire kijken online steeds mee in jouw administraties, zodat we weten wat er speelt en pro-actief advies kunnen geven.

Wij verzorgen o.a.:
 • bedrijfsadministraties [in Yuki of AFAS naar jouw keuze]
 • aangiften BTW en het terugvorderen van buitenlandse BTW
 • jaarrekeningen en publicatiestukken
 • aangiften vennootschapsbelasting
 • jaarcijfers en aangiften inkomstenbelasting
 • salarisadministraties en aangiften loonheffingen
 • bezwaar- en beroepsprocedures
 • bedrijfswaarderingen en andere rapportages

Juridisch advies

De juristen van Maguire zijn zelf ook ondernemer en staan graag met hun poten in de modder. Bovendien hebben ze meer dan 20 jaar ervaring in die juridische modder. Jij als ondernemer kunt er dus op rekenen dat wij zowel jou als je situatie begrijpen; dat we de hoofdzaken, de details en de adders zien. Dat we onze oplossingen vastleggen in adviezen en contracten van klare taal, zonder onnodige wolligheid. En omdat we zowel jurist als fiscalist zijn kun je ervan op aan dat onze juridische oplossing ook fiscaal de beste is.

Wij adviseren bijvoorbeeld bij:
 • opstellen en beoordelen van contracten
 • handelsgeschillen en ondernemingsrechtelijk advies
 • arbeidsrechtelijk advies en werknemersparticipaties
 • vennootschapsrechtelijke kwesties
 • opstart en beeindiging van ondernemingen
 • intellectueel eigendomsrecht, licentiekwesties, auteurs- en portretrechten
 • begeleiding bij bedrijfsovernames
 • echtscheidingen en nalatenschappen

Heb jij vragen over Maguire?

Laat ons je terugbellen!